DECLARATIE DE PROTECTIE A DATELOR

Urmatoarele informatii se refera la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul folosirii site-ului nostru web cat si a contactarii noastre personale, telefonice si/sau postale.

 1. OPERATORUL SI DATELE DE CONTACT


„Operator“ in sensul art. 4 nr. 7 al Regulamentului general al UE privind protectia datelor (denumita in continuare: „RGPD“), al altor legi de protectie a datelor in statele membre ale Uniunii Europene si al altor dispozitii cu caracter de protectie a datelor este:

LIVIU ANDREI-PLATON

LAP it

Theodor-Heuss-Str. 91

69181 Leimen

Germania

Telefon: +49 178 4189722

Web: www.lap-it.de

E-Mail: Va rugam faceti clic aici.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, SCOPUL UTILIZARII SI DURATA STOCARII

„Date cu caracter personal“ sunt conform art. 4 prop. 1 nr. 1 RGPD orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare: „persoana vizata“), de exemplu: numele, adresa de e-mail, comportamentul utilizatorului etc..

„Prelucrare“ inseamna conform art. 4 prop. 1 nr. 2 RGPD orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

a) VIZITAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB

In cazul simplei accesari a site-ului nostru web, deci in cazul in care nu va inregistrati si nici nu ne transmiteti informatii in alt mod, colectam doar datele cu caracter personal pe care browser-ul dumneavoastra le transmite catre server-ul nostru. Aceste informatii colectate fara interventia dumneavoastra sunt stocate temporar intr-un fisier jurnal, numit si fisier log (engl. pentru log file), si salvate pana la stergerea automatizata. Aceste informatii sunt urmatoarele:

 • adresa IP a dispozitivului solicitant;
 • denumirea producatorului si a tipului dispozitivului dumneavoastra
 • data si ora accesului;
 • diferenta de fus orar fata de Greenwich Mean Time (GMT);
 • numele si adresa URL a fisierului accesat;
 • site-ul de pe care se face accesul (URL-ul referrer);
 • browser-ul utilizat si, daca este cazul, sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastra, precum si numele furnizorului de acces;
 • limba si versiunea software-ului browser-ului;
 • cantitatea de date transferate in fiecare caz.

Datele menționate sunt procesate de noi in urmatoarele scopuri:

 • asigurarea unei conexiuni fara probleme a site-ului nostru web;
 • asigurarea unei utilizări confortabile a site-ului nostru web;
 • evaluarea securității și stabilității sistemului;
 • luarea de masuri tehnice de analiza statistica;
 • protectia impotriva fraudei si a abuzurilor;
 • respectarea cerintelor legale;
 • in alte scopuri administrative.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. f RGPD.

Interesul nostru legitim rezulta din scopurile de colectare a datelor, enumerate mai sus. In niciun caz nu folosim datele colectate in scopul obtinerii de concluzii despre persoana dumneavoastra.

Datele cu caracter personal, care sunt stocate din motive de securitate in Server-Logfiles de webhoster-ul nostru (Strato AG, https://www.strato.de) in cazul accesarii site-ului nostru web, se sterg automat dupa 4 luni de zile, cu exceptia cazului in care pastrarea lor este necesara in scop de dovada in caz de atacuri asupra infrastructurii server-ului sau alte incalcari ale legii.

b) INREGISTRAREA PE PAGINA NOASTRA WEB

Daca va inregistrati pe pagina noastra web, prelucram urmatoarele date cu caracter personal:

 • adresa IP la inregistrare;
 • forma de adresare, prenumele, numele;
 • adresa postala;
 • numarul de telefon (fix si/sau mobil);
 • o adresa de e-mail valabila.

Aceste date le prelucram in scopul transmiterii continutului formularului catre server-ul web si oferirea serviciilor noastre personalizate doar utilizatorilor inregistrati.

Inregistrarea are loc in baza consimtamantului dumneavoastra conform art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. a RGPD.

Datele cu caracter personal, care sunt stocate din motive de securitate in Server-Logfiles de webhoster-ul nostru (Strato AG, https://www.strato.de) in cazul accesarii site-ului nostru web, se sterg automat dupa 4 luni de zile, cu exceptia cazului in care pastrarea lor este necesara in scop de dovada in caz de atacuri asupra infrastructurii server-ului sau alte incalcari ale legii. Celelalte date prelucrate la inregistrarea dumneavoastra pe pagina noastra web vor fi stocate pana la expirarea perioadelor de pastrare prevazute de legislatia comerciala si fiscala si apoi vor fi sterse.

c) ABONAREA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU

Daca v-ati abonat la newsletter-ul nostru, stocam doar urmatoarele date cu caracter personal:

 • adresa IP la abonare;
 • o adresa valabila de e-mail.

Prelucrarea acestor date are loc in scopul transmiterii continutului formularului de inregistrare catre server-ul web si trimiterii catre dumneavoastra a newsletter-elor.

Inregistrarea are loc in baza consimtamantului dumneavoastra explicit conform art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. a RGPD.

Dezabonarea este posibila in orice moment si poate fi facuta prin intermediul unui link la sfarsitul fiecarui newsletter sau prin intermediul datelor de contact de mai sus, prin telefon, e-mail sau posta.

Datele cu caracter personal, care sunt stocate din motive de securitate in Server-Logfiles de webhoster-ul nostru (Strato AG, https://www.strato.de) in cazul accesarii site-ului nostru web, se sterg automat dupa 4 luni de zile, cu exceptia cazului in care pastrarea lor este necesara in scop de dovada in caz de atacuri asupra infrastructurii server-ului sau alte incalcari ale legii. Adresa de e-mail se sterge automat dupa primirea declaratiei dumneavoastra de dezabonare.

d) UTILIZAREA FORMULARULUI NOSTRU DE CONTACT

Daca ne contactati utilizand formularul de contact pus la dispozitie pe site-ul web, prelucram urmatoarele date cu caracter personal:

 • adresa IP la folosire;
 • forma de adresare, prenumele, numele (in cazul transmiterii in mod voluntar);
 • adresa postala (in cazul transmiterii in mod voluntar);
 • numarul de telefon (fix si/sau mobil) (in cazul transmiterii in mod voluntar);
 • o adresa de e-mail valabila.

Aceste date le prelucram in scopul transmiterii continutului formularului de contact catre server-ul web si trimiterii raspunsului la solicitarea dumneavoastra.

Prelucrarea datelor in scopul contactarii noastre are loc in baza consimtamantului dumneavoastra explicit conform art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. a RGPD.

Datele cu caracter personal, care sunt stocate din motive de securitate in Server-Logfiles de webhoster-ul nostru (Strato AG, https://www.strato.de) in cazul accesarii site-ului nostru web, se sterg automat dupa 4 luni de zile, cu exceptia cazului in care pastrarea lor este necesara in scop de dovada in caz de atacuri asupra infrastructurii server-ului sau alte incalcari ale legii. Celelalte date colectate de noi pentru utilizarea formularului de contact se sterg automat dupa solutionarea solicitarii dumneavoastra.

e) CONTACTAREA PERSONALA, CONTACTAREA PRIN TELEFON SI/SAU PRIN POSTA

Daca se realizeaza un contact personal, prin telefon si/sau prin posta in scopul obtinerii si/sau transmiterii de informatii si/sau incheierii unui contract de prestari servicii cu noi, prelucram urmatoarele informatii:

 • forma de adresare, prenumele, numele;
 • adresa postala;
 • numarul de telefon (fix si/sau mobil);
 • o adresa de e-mail valabila;
 • informatiile necesare pentru urmarirea intereselor dumneavoastra contractuale in cadrul comenzii dumneavoastra, de exemplu: detalii privind identitatea, copie a cartii de identitate sau a pasaportului, dovada solvabilitatii, detalii bancare etc..

Prelucrarea acestor date are loc:

 • pentru a va putea identifica drept clientul nostru;
 • pentru a coresponda cu dumneavoastra si/sau pentru a intra in alt fel in contact cu dumneavoastra;
 • pentru a va putea informa in mod adecvat;
 • pentru a satisface solicitarile dumneavoastra;
 • pentru a indeplini obligatiile precontractuale si/sau contractuale;
 • pentru verificari de credit;
 • pentru facturare;
 • pentru a procesa orice creante de raspundere pe care le aveti impotriva noastra;
 • pentru a urmari si executa orice pretentii de plata din partea noastra impotriva dumneavoastra;
 • pentru a efectua un control eficient al coliziunilor.

Prelucrarea datelor se bazeaza pe solicitarea dumneavoastra si este in conformitate cu art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. b RGPD necesara pentru scopurile de mai sus, pentru prelucrarea adecvata a solicitarii sau pentru indeplinirea reciproca a obligatiilor care decurg din contractul cu dumneavoastra.

Datele cu caracter personal colectate de noi in scopul indeplinirii contractului vor fi pastrate pana la expirarea obligatiei de pastrare (in cazul contractelor, 10 ani de la sfarsitul anului calendaristic in care contractul a fost indeplinit) si apoi sterse, cu exceptia situatiei in care in conformitate cu art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. c RGPD suntem obligati sa depozitam pentru o perioada mai lunga de timp, datorita cerintelor fiscale si comerciale pentru depozitare si documentare (StGB/Codul penal german, GwG/Legea referitoare la urmarirea profiturilor obtinute din infractiuni grave, HGB/Codul comercial german sau AO/Codul fiscal german) sau ati consimtit la o depunere de durata mai lunga in conformitate cu art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. a RGPD.

 1. TRANSFERUL DATELOR CATRE PARTI TERTE

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal are loc de catre noi si de catre parti terte (de exemplu: furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de gazduire web etc., in cadrul procesarii unei comenzi externalizate, sau, in masura in care ridicam pretentii impotriva dumneavoastra in nume propriu din contractele de prestari servicii, birouri de avocatura imputernicite in acest scop, birouri de inregistrare rezidentiala, debitori terti, registre de afaceri, birouri de credit, cesionari etc.).

„Parti terte“ sunt conform art. 4 prop. 1 nr. 10 RGPD persoane fizice sau juridice, autoritati publice, agentii sau alte organisme, altele decat persoana vizata, persoana responsabila, operatorul si persoanele aflate sub imediata responsabilitate a persoanei responsabile sau a operatorului, autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal.

Transferul datelor dumneavoastra personale catre parti terte in alte scopuri decat cele enumerate mai jos nu are loc.

Transmitem datele dumneavoastra personale catre parti terte, doar daca:

 • v-ati dat consimtamantul in mod explicit conform art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. a RGPD pentru a face acest lucru;
 • acest lucru este permis de lege si conform art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. b RGPD necesar pentru executarea contractului de prestari servicii incheiat cu dumneavoastra sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra inainte de incheierea contractului de prestari servicii cu dumneavoastra;
 • pentru transmitere exista o obligatie legala de partea noastra conform art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. c RGPD, de exemplu: in cazul transmiterii catre autoritatile de supraveghere in temeiul Legii privind spalarea banilor (GwG/Legea germana privind spalarea banilor);
 • transferul este necesar pentru afirmarea, exercitarea sau apararea pretentiilor noastre legale sau a intereselor legitime ale unei parti terte conform art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. f RGPD, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale dumneavoastra, care necesita protejarea datelor cu caracter personal
 • insarcinam parti terte cu prelucrarea datelor pe baza unui asa-numit „contract de prelucrare a comenzilor” conform Art. 28 RGPD.

Serverele pe care le folosim sunt situate in Uniunea Europeana.

Prelucrarea sau transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal catre tari terte, adica tari din afara UE, tari din afara SEE si din afara Confederatiei Elvetiene, are loc numai daca se face pentru a ne indeplini obligatiile (pre)contractuale, pe baza unei obligatii legale sau pe baza intereselor noastre legitime.

Sub rezerva consimtamantului explicit sau a transferului cerut prin contract, prelucram sau facem sa fie prelucrate datele numai in tari terte cu un nivel recunoscut de protectie a datelor, printre care se numara procesatori din SUA certificati in cadrul „Scutului de confidentialitate“ sau care acorda garantii speciale, cum ar fi: obligatii contractuale prin asa-numitele clauze standard de protectie ale Comisiei Europene, certificari sau reglementari interne obligatorii privind protectia datelor (Art. 44 pana la 49 RGPD, pagina de informatii a Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_ro).

 1. COOKIES

„Module cookie” sunt fisiere, pe care browser-ul dumneavoastra le stocheaza pe aparatul dumneavoastra, cand vizitati un site web. Ele servesc la folosirea unui site web, la stocarea datelor vizitei dumneavoastra, la recunoasterea, precum si la colectarea statistica, imbunatatirea si garantarea functionarii unui site web. Baza legala pentru aceasta este art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. f RGPD. Cookie-uri temporare vor fi sterse dupa parasirea site-ului web. Majoritatea browser-elor accepta automat cookie-uri. Cu toate acestea, puteti configura browser-ul dumneavoastra in asa fel incat cookie-urile sa nu fie stocate pe aparatul dumneavoastra sau sa apara intotdeauna o notificare inainte de crearea unui nou cookie. Dezactivarea completa a cookie-urilor poate sa aiba ca urmare faptul ca nu veti putea utiliza toate functiile site-ului nostru web.

In prezent nu folosim cookie-uri.

 1. LINK-URI CATRE SITE-URI WEB ALE UNOR PARTI TERTE

Site-ul nostru web contine link-uri catre site-uri web ale unor parti terte. Aceste link-uri sunt marcate cu simbolul

Prin simpla postare a acestor link-uri pe site-ul nostru web, transmiterea datelor dumneavoastra cu caracter personal catre acesti operatori de site-uri web nu are loc. Numai atunci cand faceti clic pe aceste link-uri, datele vor fi transmise la destinatia link-ului.

Va rugam sa verificati singuri liniile directoare privind protectia datelor ale acestor operatori de site-uri web, inainte de a transmite in mod voluntar datele dumneavoastra cu caracter personal catre acestia, deoarece acesti operatori de site-uri web au propriile linii directoare privind protectia datelor, pentru care noi nu suntem responsabili si nu ne asumam nicio raspundere.

 1. PROTECTIA MINORILOR

Persoanele, care nu au implinit varsta de 16 ani, nu au voie sa ne trimita date personale fara consimtamantul parintilor sau al tutorilor. Nu solicitam informatii personale de la copii si adolescenti. Cu buna stiinta nu colectam astfel de date.

 1. SECURITATEA DATELOR

Pentru a asigura securitatea datelor, transmiterea continutului website-ului nostru este criptata cu ajutorul tehnologiei SSL („Secure Socket Layer”) respectiv TLS („Transport Layer Security”) conform stadiului actual al tehnicii. Pentru securizarea datelor se iau masuri corespunzatoare conform stadiului actual al tehnicii, atat de catre noi cat si de catre furnizorii de servicii cu care am incheiat acorduri contractuale in acest sens, in special pentru a restrictiona accesul la date, pentru a le proteja impotriva modificarii si pierderii, precum si pentru confidentialitate.

Puteti recunoaste o conexiune criptata prin faptul ca linia de adresa a browser-ului se schimba din „http://” in „https://” si prin simbolul de blocare din linia browser-ului.

Daca este activata criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteti nu pot fi citite de catre terti.

 1. DREPTURILE DESTINATARILOR

Aveti dreptul:

 • in conformitate cu art. 7 alin. 3 RGPD sa revocati fata de noi, in orice moment, acordul dat candva („drept de revocare”). Aceasta are ca urmare faptul ca noi nu mai avem voie sa continuam pe viitor prelucrarea datelor care se bazeaza pe acest acord;
 • in conformitate cu art. 15 RGPD sa solicitati informatii despre datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de noi („drept de informare”). In special, puteti solicita informatii despre scopurile procesarii, categoria de date cu caracter personal, categoriile de destinatari carora le-au fost sau le vor fi dezvaluite datele, perioada planificata de pastrare, existenta unui drept de rectificare, eliminarea, limitarea prelucrarii sau opozitia, existenta unui drept de reclamatie, sursa datelor, daca acestea nu au fost colectate la dumneavoastra, precum si existenta unui proces automat de luare a deciziilor inclusiv profilarea si, daca este cazul, informatii utile despre detaliile referitoare la acesta;
 • in conformitate cu art. 16 RGPD sa solicitati corectarea sau completarea neintarziata a datelor dumneavoastra cu caracter personal, care sunt inregistrate la noi incorect („drept de corectare sau completare”);
 • in conformitate cu art. 17 RGPD sa solicitati stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal stocate la noi, cu exceptia cazului in care nu este necesara prelucrarea pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare, pentru a indeplinirea
  unei obligatii juridice, din motive de interes public sau pentru solicitarea, exercitarea sau apararea drepturilor legale („drept de stergere”);
 • in conformitate cu art. 18 RGPD sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in masura in care contraziceti corectitudinea datelor, procesarea este ilegala, dumneavoastra insa respingeti stergerea acestora si noi nu mai avem nevoie de date, dumneavoastra insa aveti nevoie de acestea pentru solicitarea, exercitarea sau apararea drepturilor legale sau ati depus opozitie conform art. 21 RGPD impotriva prelucrarii („drept de restrictionare a procesarii”);
 • in conformitate cu art. 20 RGPD sa primiti intr-un format structurat, uzual si care poate fi usor citit de calculator, datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care ni le-ati pus la dispozitie, sau sa solicitati transferul catre o alta persoana responsabila („drept de predare sau de portabilitate”);
 • in conformitate cu art. 21 RGPD sa depuneti opozitie impotriva prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, daca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in baza intereselor legitime in conformitate cu art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. f RGPD, cu conditia sa existe motive care sa decurga din situatia dumneavoastra particulara sau opozitia sa se indrepte catre publicitatea directa, cu exceptia cazului in care noi avem motive legitime si convingatoare pentru prelucrare, care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra, sau prelucrarea este necesara afirmarii, exercitarii sau apararii drepturilor noastre in instanta („drept de opozitie”). In cazul in care opozitia se indreapta impotriva publicitatii directe, aveti un drept general de opozitie care este pus in aplicare de noi fara sa specificati o anumita situatie. Aveti posibilitatea de a va exercita dreptul de opozitie prin mijloace automate care utilizeaza specificatii tehnice respectiv de a transmite opozitia in mod neoficial telefonic, prin e-mail sau prin posta la adresa mentionata la inceputul acestei declaratii de protectie a datelor;
 • in conformitate cu art. 77 RGPD sa depuna plangere la o autoritate de supraveghere („drept de plangere”). De obicei pentru aceasta puteti contacta autoritatea de supraveghere a locului dumneavoastra obisnuit de resedinta sau de munca sau al sediului biroului nostru.
 1. ACTUALITATEA SI MODIFICARILE ACESTEI DECLARATII DE PROTECTIE A DATELOR

Aceasta declaratie de confidentialitate este actual valabila si dateaza din 06.09.2022. Ne rezervam dreptul de a actualiza politica de confidentialitate in timp util, pentru a imbunatatii si/sau adapta protectia datelor.

Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. / Acest site folosește numai cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic.